Lớp “Phương pháp luận sáng tạo” dạy các phương pháp suy nghĩ sáng tạo tiên tiến trên thế giới, giúp người học giải quyết tốt các vấn đề gặp phải trong cuộc sống, công việc; phát triển các khả năng của tâm trí, giúp hoàn thiện và cạnh tranh trong điều kiện làm việc ngày […]

Xem chi tiết

Điểm xuất phát của mọi hành động đều cần có sự định hướng. Tại điểm bắt đầu, người học được thuyết phục về năng lực làm chủ các mục tiêu thông qua sự quan sát đúng đắn. Mỗi mục tiêu vĩ đại đều được đi từ những bước chân nhỏ nhưng vững chắc. Khoá học […]

Xem chi tiết

Để tiến bộ, chúng ta cần bền bỉ với các mục tiêu và luôn hướng đến đích đến ý nghĩa hơn. Tuy nhiên mỗi người sẽ có nhiều cách để duy trì, nuôi dưỡng niềm ước ao để chúng thành hiện thực. Mỗi cá nhân là một lựa chọn, hoàn cảnh, nhận thức, hành xử […]

Xem chi tiết

Phương pháp là hiện thân của trí tuệ, người có phương pháp làm đúng đắn sẽ đạt năng suất cao và tối ưu thời gian, công sức bỏ ra. Để vượt qua sự “làm đại”, người học được thiết kế một số bài tập để nâng cao năng lực cân nhắc, ra quyết định. Mỗi […]

Xem chi tiết
Call Now Button