Nhắm đến giải quyết các vấn đề nhóm, phòng ban, công ty đang gặp phải, như Hoạch định chiến lược cải tiến chất lượng sản phẩm trong Quý, Triển khai rút ngắn thời gian phản hồi ý kiến khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm, Thực thi sáng tạo trong đa dạng hóa cách thức bán hàng, …nội dung và chương trình đào tạo được thiết kế dành riêng cho một nhóm, phòng Ban hoặc một doanh nghiệp… tại từng thời điểm cụ thể.

Gọi là đào tạo InHouse (tức Nội Bộ), nhưng các khóa học có thể được biên soạn và thiết kế bởi sự phối hợp giữa MIND Guros và doanh nghiệp.

Ưu điểm của chương trình đào tạo InHouse là gì?

1- Địa điểm, thời gian đào tạo được thiết kế, sắp xếp để không ảnh hưởng đến hoạt động vận hành của phòng Ban, doanh nghiệp.

2- Bên cạnh cách tiếp cận vấn đề từ vai trò của phòng Ban công ty, yếu tố cá nhân đặc thù cũng được tính đến, nhắm đạt hiệu quả cao khi triển khai trong thực tế.Bên cạnh khuyến khích kinh nghiệm chuyên môn của học viên, nhóm hướng đến các giải pháp sáng tạo để tạo sự khác biệt.

3- Chi phí cũng được tối ưu theo ngân sách đào tạo, theo đặc thù của phòng Ban công cty.

Call Now Button