Nhằm mang kiến thức chia sẻ đến mọi người từ khắp miền đất nước, ngoài số hóa nội dung Pubic, chương trình đào tạo online la nguồn tiếp cận nhanh chóng, những nội dung về phát triển bản thân mới nhất, cải thiện tương giao đầy đủ nhất.

Ưu điểm của chương trình đào tạo Online là gì?

  1. Hỗ Trợ Đa Dạng Nội Dung: phong phú hoạt động đào tạo bằng việc hỗ trợ đa dạng hình thức nội dung đào tạo (mp3, mp4, etc.) nhằm tăng sự hứng thú của người học.
  2. Tính năng Thư viện: Hỗ trợ và góp phần nâng cao trải nghiệm học tập của người dùng, giúp việc tổng hợp và tìm kiếm tài liệu đào tạo trở nên dễ dàng.
  3. Ưu đãi tham gia hoạt động đào tạo Offline: Được ưu đãi tham gia tất cả các hoạt động đào tạo Offline MIND Guros: MIND Talks, Book talks, MIND Training, ….
  4. Hỗ trợ thiết lập khóa học eLearning tự chọn: Tạo sự thuận lợi cho người học, người học lựa chọn khóa đào tạo theo từng module: xuất phát đúng đắn, duy trì chính đáng, gìn giữ tiến bộ, …
  5. Phí
  • hàng tháng, Nhiều User có thể truy cập cùng lúc​, Cơ hội giảm chi phí khi áp dụng cho quy mô lớn hơn​
  • Loại thanh toán một lần/năm: đươc tham gia tất cả chương trình offline của MINDGuros
Call Now Button