Đáp ứng phổ rộng các sai lầm cốt lõi nhưng căn bản mà hầu hết phòng Ban, Công ty đều gặp phải trong quá trình Vận hành doanh nghiệp như: quản trị nguồn nhân sự trong thời kỳ số 4.0, nâng cao năng lực quản trị sáng tạo ở quản lý cấp trung đối mặt Covid 19, phá cách truyền động lực cho nhân viên, … Giải pháp Public GUROS nhắm đến kiên cố hóa các nguyên lý  cập nhật.

Giải pháp Public GUROS được thiết kế độc quyền bởi MINDGuros dựa trên các cứ liêu khoa học mới nhất, quan trọng nhất trong ngành, lĩnh vực

Ưu điểm của giải pháp Public GUROS là gì?

1- Địa điểm, thời gian triển khai được bố trí tại trung tâm được trang bị hiện đại.

2- Nhắm đến chuẩn hóa nền tảng, chương trình thiết kế căn bản trên khoa học hành vi, khoa học tâm lý, khoa học về động lực và ý chí,… hướng đến dùng ngay và có kết quả lập tức.

3- Chi phí phù hợp với phân bổ ngân sách hàng năm công ty, phòng ban.

Call Now Button